97色在色在线播放.亚洲欧美偷拍类另图50P.BT种子磁力天堂WWW

hrcak mascot   Srce   HID

O Hrčku


 

hrcak stari logoHrčak, portal otvorenog pristupa hrvatskim znanstvenim i stručnim časopisima 7. veljače 2021. obilježio je 15 godina od pokretanja.

Novo sučelje za administrianje Hrčka pušteno je u produkcijski rad 14. 12. 2020. Sučelje je usklađeno sa smjernicama digitalne pristupačnosti te uključuje nove funkcionalnosti poput mogućnosti objave dodatnih podataka uz rad (eng. supplements), povezivanja rada sa skupom podataka objavljenom u repozitoriju i definiranja prava korištenja na razini pojedinog rada.

Na Hrčku je implementirana COVID-19 stranica kao doprinos u borbi protiv pandemije. Stranica sadrži radove vezane uz temu COVID-19 iz različitih znanstvenih područja, a svi radovi nalaze se u otvorenom pristupu te su objavljeni u časopisima uvrštenima u Hrčak.

Hrčak je centralni portal koji na jednom mjestu okuplja hrvatske znanstvene i stručne časopise koji nude otvoreni pristup svojim radovima (više).

Prava i obaveze urednika časopisa, izdavača, administratora časopisa, autora, korisnika i Srca kao i zadaće i način rada Savjeta Hrčka definirani su Pravilnikom Portala hrvatskih znanstvenih i stručnih časopisa - Hrčak.

O Hrčku:

Trenutno u Hrčku:
  • Časopisa: 502
  • 97色在色在线播放.亚洲欧美偷拍类另图50P.BT种子磁力天堂WWWObjavljenih sveščića: 18.721
  • Ukupno objavljenih radova: 241.298
  • Objavljenih radova s cjelovitim tekstom: 237.135

Portal Hrčak izrađen je uz potporu tadašnjeg Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (današnjeg Ministarstva znanosti i obrazovanja), realiziran je u Srcu, a osnovna ideja potekla je iz Hrvatskog informacijskog i dokumentacijskog društva.

Za opći izgled i funkcionalnost portala te sigurnost podataka odgovara projektni tim HRČAK, a za sadržaj, ažurnost i točnost podataka unutar pojedinog naslova odgovara redakcija svakog časopisa.

Prepoznajući potrebu da urednici, izdavači te šira istraživačka, akademska i stručna javnost aktivno sudjeluju u raspravama i odlučivanju o statusu i smjeru razvoja Hrčka, Srce je 5. prosinca 2018. imenovalo treći saziv Savjeta Hrčka.